Artikujt

Shkruar nga Saranda Invest Property Kategoria: Informacione
Publikuar më 25 Dhjetor 2012 Vizita: 59203
Shtyp
  • Ne përzgjedhim pronat qe nuk kane konflikt pronësie.
  • Ne përzgjedhim pronat qe kane perspektive për rritje çmimi ne te ardhmen.
  • Ne përzgjedhim pronat ne te cilat është investuar ne cilësi, janë zbatuar te gjitha standardet ne fushën e ndërtimit.
  • Për çdo prone bëjmë studim destinacionin  e mundshëm përfundimtar te shit-blerjes te saj.
  • Çdo investitor ne një nga pronat e administruara nga “Saranda Invest Property” i vjen ne ndihme konsulenca jone ne përzgjedhjen e pronës.
  • Eksperienca dhe përvoja jone ne këtë fushe, bëjnë te mundur ta orientojmë investitorin drejt përzgjedhjes se një prone sipas nevojave dhe interesave te tij ekonomike.
You are here:   Krye