Shtyp

1. Bankat dhe ofertat e tyre te kreditimit
    Institucione te ndryshme kredidhenese

2. Zyra Projektuese me arkitekte te certifikuar ne artikteturen bashkkohore
    Staf te kualifikuar ne fushat perkatese  ne nje kantier ndertimi


3. Kompani nderkombetare ne fushen imobilare
    Kompani te specializuara ne ndertimin e banesave me lende druri.

You are here:   KryeBASHKEPUNETORET